NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU

Petek, 14. junij 2024

NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU

Na javni dražbi, ki se bo vršila v četrtek, 11. julija 2024 od 13.00 do 13.20 ure preko portala Sodne dražbe https://sodnedrazbe.si/ se prodaja novejša individualna stanovanjska hiša v kraju Lovrenc na Dravskem polju.

Stanovanjska hiša se nahaja na naslovu Lovrenc na Dravskem polju 25c, 2324 Lovrenc na Dravskem polju (ID parcela 425 190/7). Locirana je v naselju stanovanjskih hiš na zemljišču v velikosti 751m2. Zgrajena je bila leta 2008. Neto tlorisna površina znaša 297m2 v kateri je zajet bivalni prostor, garaža, terasa in shramba. 

Vrednost stanovanjske hiše po cenitvi sodno zapriseženega cenilca znaša 307.094,00 EUR.

Izklicna cena na javni dražbi znaša 214.965,80 EUR in se bo zviševala po korakih za najmanj 10.000 EUR.

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo (najkasneje 8.7.2024) položijo varščino v višini 30.709,40 EUR na TRR sodišča in navedbo sklica (referenčne številke), ki ju dobijo ob prijavi na predmetno spletno dražbo. Ob prijavi na spletno javno dražbo se zainteresiranemu kupcu znotraj portala e-dražbe posredujejo podatki o višini varščine, referenčna številka, s katero mora varščino plačati in številka računa za nakazilo varščine. Plačana varščina se šteje v kupnino.

Prijavo na javno dražbi, podatke o nepremičnini – cenitev ter Odredbo o prodaji nepremičnine z informacijami glede izvedbe dražbe najdete na spletni strani javne dražbe SodneDrazbe.si - 20240607-0104-003. Za morebitna dodatna pojasnila se lahko obrnete tudi na Raiffeisenbank Eberndorf, David Valič, univ.dipl.prav. na tel.št. +43 4236 2020 28887.

Slike

NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU NOVEJŠA STANOVANJSKA HIŠA S POVRŠINO 297m2 V LOVRENCU NA DRAVSKEM POLJU