VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI

Četrtek, 11. november 2021

VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI

Prodaja se večja kmetija, ki v naravi predstavljajo hišo z gospodarskimi poslopji na naslovu Vodice pri Gabrovki 20, 1274 Gabrovka in pripadajočimi zemljišči, ki obsegajo stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča v skupni površini 396.302,00 m², od tega so stavbna zemljišča 4.131 m², kmetijska zemljišča 98.177 m² in gozna zemljišča 293.994 m².
- Stanovanjska hiša (K+N+M) je bila zgrajena leta 1964 in leta 1995 obnovljena ter obsega 167,10 m². Hiša obsega kletne prostore, kuhinjo z jedilnico, dnevni prostor, 2 kopalnici, 3 spalnice in soboto
- Hlev je bil zgrajen leta 1952 in obsega 257,50 m²

in

za premičnine, ki se nahajajo na naslovu Vodice pri Gabrovki 20, 1274 Gabrovka,

◦ mizarsko orodje: kompletno mizarsko orodje v delavnici, skobelnik z debelinko, cirkular, cirkular čelilnik, namizni rezkar, tračna žaga, rezkar za elemente ograje, namizni vrtalnik,
◦ gozdarsko orodje: gozdarski vitel (na traktorju), motorna žaga Johnson, gozdarske verige 4 kosi (na vitlu), hidravlični cepilnik na drva (traktorski), cirkular za drva s transportnim trakom (traktorski), nakladalni plato sprednji na traktorju,
◦ kmetijska oprema: traktor McCormick 100, traktorska kosilnica Gaspardo 1,7, traktorska prikolica kiper, traktorska prikolica samonakladalna za seno.

predmetno premoženje se prodaja kot celota, in sicer 15.12.2021 ob 10 uri v poslovnih prostorih upravitelja mag. Boštjana Jurkoška na naslovu Kosovelova 16 (4. nadstropje) v Celju.

Izklicna cena za celoten predmet prodaje znaša v neto vrednosti 316.000,00 EUR.

Znesek varščine je določen v višini 31.600,00 EUR.
Ponudnik mora varščino plačati najkasneje en dan pred razpisano javno dražbo, na fiduciarni račun upravitelja v znesku 31.600,00 EUR, na št. računa SI56 6100 0002 2532 477, odprt pri Delavski hranilnici d.d., Ljubljana Pri plačilu naj se navede »plačilo varščine« . Dražitelji morajo na javni dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine.

Ogled predmeta prodaje bo možen v naslednjem terminu:
- 24.11.2021 ob 10.00 uri,
- 1.12.2021 ob 10.00 uri.
Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 3 delovne dni pred predvidenim datumom ogleda, in sicer pisno na naslov gregor.pungarsek@visius.si oziroma bostjan.jurkosek@visius.

Informacije v zvezi s prodajo in vpogled v cenitveno poročilo dobite tudi pri Raiffeisenbank Eberndorf, kontaktna oseba Tatjana Stočko, tel.št. 0043 4236 2020 288 87.

Slike

VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI