VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI

Petek, 09. september 2022

VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI

Prodaja se večja kmetija, ki v naravi predstavljajo hišo z gospodarskimi poslopji na naslovu Vodice pri Gabrovki 20, 1274 Gabrovka in pripadajočimi zemljišči, ki obsegajo stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča v skupni površini 396.302,00 m², od tega so stavbna zemljišča 4.131 m², kmetijska zemljišča 98.177 m² in gozna zemljišča 293.994 m².
- Stanovanjska hiša (K+N+M) je bila zgrajena leta 1964 in leta 1995 obnovljena ter obsega 167,10 m². Hiša obsega kletne prostore, kuhinjo z jedilnico, dnevni prostor, 2 kopalnici, 3 spalnice in soboto
- Hlev je bil zgrajen leta 1952 in obsega 257,50 m²

in

za premičnine, ki se nahajajo na naslovu Vodice pri Gabrovki 20, 1274 Gabrovka,

◦ mizarsko orodje: kompletno mizarsko orodje v delavnici, skobelnik z debelinko, cirkular, cirkular čelilnik, namizni rezkar, tračna žaga, rezkar za elemente ograje, namizni vrtalnik,
◦ gozdarsko orodje: gozdarski vitel (na traktorju), motorna žaga Johnson, gozdarske verige 4 kosi (na vitlu), hidravlični cepilnik na drva (traktorski), cirkular za drva s transportnim trakom (traktorski), nakladalni plato sprednji na traktorju,
◦ kmetijska oprema: traktor McCormick 100, traktorska kosilnica Gaspardo 1,7, traktorska prikolica kiper, traktorska prikolica samonakladalna za seno.

Predmetno premoženje se prodaja v postopku zavezujočega zbiranja ponudb, rok za oddajo ponudb je 09.11.2022.

Izhodiščna cena je določena v višini EUR 220.000,00.


Rok za plačilo varščine: varščina mora z namenom nakazila: varščina, biti plačana na fiduciarni račun upravitelja št.: SI56 6000 0000 1092 388 odprt za namen vodenja stečajnega postopka nad dolžnikom pri Hranilnici LON d.d. najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb.

Ogled predmeta prodaje bo možen v naslednjem terminu:
• 28.09.2022 ob 16.00 uri in
• 19.10.2022 ob 16:00 uri.
Zainteresirani ponudniki, ki si želijo ogledati predmet prodaje, morajo to predhodno najaviti pri upravitelju vsaj 3 delovne dni pred predvidenim datumom ogleda, in sicer pisno na elektronski naslov: gregor.pungarsek@visius.si, oz. bostjan.jurkosek@visius.si .


Dodatne informacije v zvezi s prodajo dobijo zainteresirani ponudniki vsak delovni dan od 9.00 do 15.ure pri pomočniku stečajnega upravitelja Gregorju Pungaršku na tel. št. 041 341 657 ali na elektronskem naslovu: gregor.pungarsek@visius.si ali upravitelju mag.Boštjanu Jurkošku na tel. št. 041 394 732, ali na elektronskem naslovu: bostjan.jurkosek@visius.si .


Informacije v zvezi s prodajo in vpogled v cenitveno poročilo dobite tudi pri Raiffeisenbank Eberndorf, kontaktna oseba Tatjana Stočko, tel.št. 0043 4236 2020 288 87.

Slike

VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI VEČJA KMETIJA Z STANOVANJSKO HIŠO IN GOSPODARSKIMI POSLOPJI TER  PREMIČNINE, VODICE PRI GABROVKI