STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU

Ponedeljek, 30. september 2019

STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU

Na javni dražbi, ki se bo vršila v četrtek , 24.10.2019 ob 09.uri v sejni sobi družbe SARA PUŠENJAK ODVETNIŠKA PISARNA d.o.o. na naslovu Obrtna ulica 24, 9000 Murska Sobota, se prodaja stanovanjska hiša s presežnim stavbnim zemljiščem ter kmetijskim zemljiščem na naslovu Vintarovci 30B, 2253 Destrnik.

Nepremičnina z ID parcela 364 581/1, v naravi predstavlja stavbišče in funkcionalno zemljišče stanovanjske hiše, nepremičnina z ID parcela 364 583, v naravi predstavlja presežno stavbno in kmetijsko zemljišče ter nepremičnina z ID parcela 364 580/1, ki v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče. Predmetna zemljišča skupaj obsegajo 4.836 m2. Predmetna stanovanjska hiša je bila po podatkih javne evidence GURS zgrajena leta 1985. Objekt je masivne opečnate gradnje, streha je dvokapnica, krita z opečnato strešno kritino. Objekt je etažnosti: delno vkopana klet + pritličje ter po podatkih javne evidence GURS obsega 76,2 m2 neto tlorisne površine. Na predmetnem zemljišču se nahaja tudi pomožni gospodarski objekt.

Nepremičnina se nahaja v naselju Vintarovci v Občini Destrnik. V okolici prevladujejo stanovanjske hiše, samostojne kmetije ter kmetijske in gozdne površine. Del infrastrukture (trgovina, vrtec, osnovna šola, banka, poštna poslovalnica) se nahaja v Destrniku, na oddaljenosti približno 2 km. Preostala infrastruktura se nahaja na Ptuju na oddaljenosti približno 12 km.

Izklicna cena na javni dražbi znaša EUR 40.500,00.

Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je položitev varščine v višini EUR 4.050,00 najkasneje en delovni dan pred javno dražbo na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 0488 3026 4921 874 odprt pri Nova KBM d.d., s pripisom pri namenu nakazila: « St 1092/2018-75 – varščina«.

S plačilom varščine vsak kupec sprejme obveznost pristopiti k javni dražbi in sprejeti izklicno ceno. V primeru, da kupec, ki je edini vplačal varščino, ne pristopi k javni dražbi oziroma ne sprejme predmeta dražbe po izklicni ceni, že vplačana varščina zapade v korist stečajne mase.

Ogled nepremičnine, Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani kupci pri stečajnem upravitelju, Ronnie Christopher Horvatu, Brezje 10, 9226 Moravske Toplice, e-mail: insolvencni.upravitelj@gmail.com.

Predmete prodaje si je mogoče ob predhodnem dogovoru na elektronskem naslovu: insolvencni.upravitelj@gmail.com, ogledati na lokaciji nepremičnin in sicer dne 30.09.2019 od 09:00 do 10:00 ure.

Za dodatna pojasnila ter vpogled v cenitveno poročilo pa se lahko obrnete tudi na Raiffeisenbank Eberndorf, Tatjana Stočko, tel.št. 0043 4236 2020 28887.

Slike

STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU STANOVANJSKA HIŠA S PRESEŽNIM STAVBNIM IN KMETIJSKIM ZEMLJIŠČEM V DESTRNIKU