KMETIJSKA IN GOZDNA ZEMLJIŠČA V NASELJIH BLIZU MEDVOD

Sreda, 05. februar 2020

Na javni dražbi, ki se bo vršila v ponedeljek, 16. marca 2020 ob 10.uri v razpravni dvorani št. 115 Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana se prodajajo kmetijska in gozdna zemljišča v katastrski občini Preska in Studenčice.

Kmetijski parceli se nahajata v predelu naselja Vaše, gozdne parcele pa v predelu naselja Žlebe, v občini Medvode.

Predmet prodaje so kmetijske parcele številka 508/2 in 511 v katastrski občini Preska ter gozdne parcele številka 674, 681/1 in 682/2 (slednji dve samo delež do 9/10) v katastrski občini Preska ter gozdna parcela številka 460 v katastrski občini Studenčice.

Zemljišča se prodajajo kot celota, nakup posameznih parcel ni mogoč.

Tržna vrednost vseh parcel skupaj znaša EUR 20.592,25.
Izklicna cena na javni dražbi znaša EUR 18.000,00.

Javne dražbe se smejo udeležiti le tisti, ki najpozneje tri delovne dni pred dražbo položijo varščino EUR 2.059,22 in na naroku za prodajo nepremičnine sodišču predložijo potrdilo o vplačilu, iz katerega je razvidno, da je varščina položena. Vsak ponudnik mora varščino položiti do vključno 11.3.2020 na račun Okrajnega sodišča v Ljubljani št. SI56 01100-6000035816 sklic na št. 00 00017 (redni pologi), koda plačila ADVA, BIC banke prejemnika BSLJSI2X. Šteje se, da je varščina položena na dan, ko je prejeta na račun sodišča.

Za dodatna pojasnila ter vpogled v cenitveno poročilo pa se lahko obrnete tudi na Raiffeisenbank Eberndorf, Nataša Režen-Stropnik, univ.dipl.iur. na tel.št. 0043 4236 2020 28886 ali po elektronski pošti natasa.rezen-stropnik@rbgk.raiffeisen.at.