PROSTORNA HIŠA – MUTA – DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

Četrtek, 07. marec 2019

PROSTORNA HIŠA – MUTA – DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE

Predmet prodaje je troetažna stanovanjska hiša z neto tlorisno površino 280 m², ki stoji na parceli v velikosti 1998 m² in se nahaja na naslovu Cesta ob Potoku 66, Muta z ID znakom parcela 807 201/7.

Hiša je bila zgrajena leta 1985 in po letu 2008 delno obnovljena. Neto tlorisne površine znašajo v pritličju 89 m², v nadstropju 109m² in v delno nedokončani mansardi 82 m².

Na zemljišču se nahaja tudi dvoetažno gospodarsko poslopje z neto tlorisno površino 184 m². Objekt je starejši, vendar dobro vzdrževan.

Izklicna cena na javni dražbi Z ZNIŽANJEM IZKLICNE CENE znaša EUR 79.200,00.

Javna dražba z znižanjem izklicne cene bo 17.aprila 2019 ob uri v sejni sobi poslovne stavbe na Vojkovi cesti 65 v Ljubljani (visoko pritličje).

Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je položitev varščine v višini EUR 7.920,00 najkasneje en delovni dan pred javno dražbo na fiduciarni račun upravitelja št. SI56 6100 0001 5536 546 odprt pri Delavski hranilnici d.d. Kot namen plačila je obvezno navesti »varščina za nepremičnino«.

Ogled nepremičnine ter druge informacije v zvezi s prodajo in premoženjem lahko uskladite z upraviteljem mag.Miroslavom Jakšo in sicer vsak delovnik od 9.00 do 14.00 ure na telefon 01/5421 250 ali po elektronski pošti: miro.jaksa@interluxtrade.si.

Za morebitna vprašanja in dodatna pojasnila se obrnite na Natašo Režen Stropnik, natasa.rezen-stropnik@rbgk.raiffeisen.at ali 0043 4236 2020 28886.

Slike

PROSTORNA HIŠA – MUTA – DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE PROSTORNA HIŠA – MUTA – DRAŽBA Z ZNIŽEVANJEM IZKLICNE CENE