“KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V LOČICI OB SAVINJI – 5.805 M² PO IZKLICNI CENI EUR 15.802,00“

Sreda, 27. november 2019

“KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V LOČICI OB SAVINJI – 5.805 M² PO IZKLICNI CENI EUR 15.802,00“

Na javni dražbi, ki se bo vršila v ponedeljek, 6. januarja 2020 ob 11.uri v prostorih Okrajnega sodišča v Žalcu, soba 3/ I se prodajajo kmetijska zemljišča v skupni izmeri 5.805 m² v katastrski občini Polzela.

Nepremičnina se nahaja v občini Polzela, v predelu naselja Ločica ob Savinji.

Predmet prodaje so parcele:
ID znak parcela 992 245/49 - kmetijsko zemljišče v izmeri 1.992 m² po izklicni ceni EUR 5.350,00
ID znak parcela 992 246/91 - kmetijsko zemljišče v izmeri 3.381 m² po izklicni ceni EUR 9.080,00
ID znak parcela 992 285 - kmetijsko zemljišče v izmeri 432 m² po izklicni ceni EUR 1.372,00

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki se izkažejo z največ 30 dni starim izpiskom iz sodnega registra in bodo najkasneje tri delovne dni pred dražbenim narokom položile na transakcijski račun Okrajnega sodišča v Žalcu št. 01100-6960024543, sklicna št. 00-507-402-2017 varščino v višini 1/10 ugotovljene vrednosti nepremičnine, to je za nepremičnino ID znak parcela 992 245/49 v znesku 669,00 EUR, za nepremičnino ID znak parcela 992 246/91 v znesku 1.134,90 EUR in za nepremičnino ID znak parcela 992 285 v znesku 172,00 EUR in bo to mogoče pred dražbo preveriti pri pristojni osebi tega sodišča.

Ogled nepremičnine bo mogoč v dnevih pred dražbo, na stroške tistega, ki se zanima za ogled nepremičnine in v navzočnosti izvršitelja, v kolikor bo morebitni ponudnik podal na sodišče zahtevo za ogled, najkasneje 15 dni pred dražbo.

Za dodatna pojasnila ter vpogled v cenitveno poročilo pa se lahko obrnete tudi na Raiffeisenbank Eberndorf, Nataša Režen-Stropnik, univ.dipl.iur. na tel.št. 0043 4236 2020 28886 ali po elektronski pošti natasa.rezen-stropnik@rbgk.raiffeisen.at.