KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV

Četrtek, 16. maj 2019

KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV

Stanovanjski objekt z dvema gospodarskima poslopjema ter strojno lopo, vse skupaj na 2841 m² stavbnega zemljišča!
Dvoetažna stanovanjska stavba obsega 93 m² stanovanjske površine in je bila zgrajena leta 1950 ter dozidana in generalno obnovljena leta 2000. Hlev za goveda je bila zgrajen 2009 in meri 270 m². Poleg navedenih stavb se nahaja tudi starejše, leta 2005 delno obnovljeno gospodarsko poslopje v izmeri 270m². Stroje in orodja je mogoče pospraviti pod bližnjo, 102 m² veliko strojno lopo.

V neposredni bližini, na drugi strani ceste, stoji starejši stanovanjski objekt z leseno lopo, zgrajen okoli 1890, ki je potreben generalne obnove ali rušitve. Sklop parcel na katerih stoji stavba zajema 798 m² stavbnega zemljišča.

Poleg tega so predmet prodaje üe gozdovi v izmeri 14.808 m², zemljišča namenjena kmetijski dejavnosti v izmeri 37.577 m² ter cestna zemljišča v izmeri 242m² .

Dražba se opravi na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici, soba št. 120/I, dne 11. junija.2019 ob 9.30 uri.

Izklicna cena na javni dražbi za celotno nepremičnino znaša EUR 122.165,46.

Vkolikor za celotno nepremičnino ne bo kupca, se bo nepremičnina prodajala po sklopih, razdeljenih glede na namembnost zemljišč, ki so razvidni iz odredbe o prodaji nepremičnine, objavljeni tudi na http://www.sodisce.si/sodni_postopki/javne_obravnave/drazbe/

.

Pogoj za sodelovanje na javni dražbi je položitev varščine v višini EUR 24.433,09 do najkasneje 3 delovne dni pred dražbo. Varščina se plača na transakcijski račun Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, IBAN: SI56 0110 0695 0421 931, referenca SI 00 03-0026-11215, Koda namena plačila: GOVT, Namen plačila: plačilo varščine, In 112/2015. Vkolikor se bodo prodajali posamezni sklopi, se varščina vplača samo za posamezen sklop, višina varščine za posamezen sklop izhaja iz odredbe o prodaji.

Ogled nepremičnine z morebitno navzočnostjo izvršitelja je mogoč v soboto,1. 6. 2019, med 10. in 12. uro ter v ponedeljek, 3. 6. 2019, med 16. in 18. uro. Morebitni kupci, ki se zanimajo za nakup nepremičnine, morajo najpozneje 8 dni pred določenim ogledom vložiti zahtevo za dovolitev ogleda nepremične pri sodišču. Sodišče o ogledu nepremičnine izda odredbo, s katero zainteresirani osebi dovoli ogled.

Vse nadaljne informacije ter cenitvena poročila in odredbo o prodaji dobite tudi pri Nataši Režen-Stropnik, univ. dipl. prav. na tel.št. 0043 4236 2020 28886 ali po elektronski pošti natasa.rezen-stropnik@rbgk.raiffeisen.at.

Slike

KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV KMETIJA – STANOVANJSKI OBJEKT, GOSPODARSKA POSLOPJA IN 56.266 m² KMETIJSKIH, GOZDNIH IN STAVBNIH POV