Splošni poslovni pogoji

Splošni poslovni pogoji ter splošne informacije v zvezi s krediti za nepremičnine.


  Stanovanjski kredit

  Stanovanjski kredit je namenjen vsem, ki gradite, kupujete, ali prenavljate nepremičnine oziroma potrebujete denarna sredstva za drug namen, s katerim rešujete stanovanjska vprašanja:

  • zavarovan z zastavo nepremičnine
  • višina kredita, ki praviloma znaša do 60% vrednosti zastavljene nepremičnine, je odvisna od vaše kreditne sposobnosti, vrednosti zastavljene nepremičnine in dobe vračila kredita
  • odplačevanje kredita z mesečnimi obroki
  • višina obroka se ne spremeni, v primeru spremembe pogojev se spremeni odplačilni rok
  • različne dobe vračila kredita (do 25 let)
  • obrestna mera je spremenljiva in sestavljena iz 3 mesečnega euribora ter pribitka
  • obrestna mera se lahko fiksira (1-3 let); po poteku dogovora je obrestna mera spremenljiva
  • obrestna mera je odvisna od bonitete in zavarovanja kredita (višina zastavnega razmerja)
  • zavarovanje kredita s hipoteko ter možnost dodatnega zavarovanja

  S stanovanjskim kreditom ali namenskim hipotekarnim kreditom bo vaša pot do prve nepremičnine, večjega stanovanja ali hitre obnove krajša. Spustite domišljijo v svoje stanovanje, vdihnite življenje v svoj dom ter uresničite svoje načrte.   Pomagali in svetovali vam bomo pri izbiri najustreznejše oblike financiranja. Sedaj pa uresničite svoje načrte in oddajte potrebno dokumentacijo.


  Krediti za podjetja

  Potrebujete finančno pomoč za uresničitev vaših poslovnih idej?

  • zavarovanje kredita z zastavo nepremičnine
  • ponujamo vam dolgoročna financiranja z odplačilno dobo do največ 15 let
  • višina kredita, ki praviloma znaša do 60% vrednosti zastavljene nepremičnine, je odvisna od vaše kreditne sposobnosti, vrednosti zastavljene nepremičnine in dobe vračila kredita
  • odplačevanje kredita z mesečnimi obroki
  • višina obroka se ne spremeni, v primeru spremembe pogojev se spremeni odplačilni rok
  • obrestna mera je spremenljiva in sestavljena iz 3 mesečnega euribora ter pribitka
  • obrestna mera se lahko fiksira (1-3 let); po poteku dogovora je obrestna mera spremenljiva
  • obrestna mera je odvisna od bonitete in zavarovanja kredita (višina zastavnega razmerja)
  • zavarovanje kredita s hipoteko ter možnost dodatnega zavarovanja

  Pomagali in svetovali vam bomo pri izbiri najustreznejše oblike financiranja vaših potreb. Uresničite svoje načrte in oddajte potrebno dokumentacijo.


  Leasing

  Leasing je posebna oblika zakupa, ko leasingodajalec kupi predmet leasinga po izbiri leasingojemalca in mu ga da v uporabo, leasingojemalec pa zanj plačuje najemnino v mesečnih, lahko pa tudi kvartalnih ali polletnih obrokih ipd. Po izteku leasinga leasingojemalec postane lastnik predmeta leasinga (razen v primeru operativnega leasinga), vseeno, ali gre za nepremičnino ali premičnino.

  Finančni leasing
  Ob podpisu pogodbe o leasingu postane leasingojemalec ekonomski lastnik predmeta leasinga in dobi pravico do njegove uporabe. Pravni lastnik predmeta leasinga ostane leasing družba, do poplačila vseh obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe finančnega leasinga. Po zaključku pogodbe pravno lastništvo preide na leasingojemalca.

  Operativni leasing
  V naši široki paleti ponudbe imamo tudi možnost operativnega leasinga ali t.i. poslovnega najema.

  Operativni leasing oziroma imenovan tudi poslovni najem je posebna vrsta leasinga, ki je namenjena vsem, ki jih zanima predvsem uporaba, ne pa tudi nakup predmeta leasinga po izteku najemnega razmerja. Predmeti najema so največkrat osebna vozila, v zadnjem času pa se pojavlja veliko povpraševanje tudi po operativnem leasingu oz. najemu nepremičnin.